2011, ജനുവരി 24, തിങ്കളാഴ്‌ച

ചോദ്യം... ഉത്തരം... 1

1    സോഡാ  കാരത്തിന്റെ രാസ നാമമെന്ത് ?
2    ഓക്സിജന്‍ വാതകം ആദ്യമായി വേര്‍തിരിച്ചതാര് ?
3    വജ്രങ്ങള്‍ മുറിക്കുകയും മിനുസപെടു
ത്തുകയും  ചെയ്യുന്ന വിദ്യയുടെ പേരെന്ത് ?   
4    പൊട്ടാസ്യം സൈനെഡിനേക്കാള്‍ 20 മടങ്ങ് ശക്തമായ വിഷ വാതകമേത് ?
5    ഡോ.സി.വി.രാമന്‍ പ്രശസ്തമായ രാമന്‍ ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോള്‍ കൂടെ 
     പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന   ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ആരായിരുന്നു ?
6    'അഗ്നിയുടെ  ചിറകുകള്‍' (WINGS OF FIRE) ഏത് ഇന്ത്യന്‍ 
     ശാസ്ത്രജ്ഞാന്റെതാണ് ?
7    ലേസര്‍ (LASER) എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും കുറിക്കുന്നതെന്താണ് ?
8    ശബ്ദ തരംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഏത് മാധ്യമങ്ങളില്‍ കുടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴാണ് 
     ഏറ്റവും കൂടതല്‍ വേഗത  ലഭിക്കുന്നത് ?
9    ഡീസല്‍  എഞ്ചിന്‍  കണ്ടു പിടിച്ചതാര് ?
10   വായുവില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓക്സിജന്റെ ശതമാനമെത്ര ?
11    കേരളത്തിന്റെ തിരപ്രദേശത്തെ മണലില്‍ ധാരാളമായി കണ്ടു വരുന്ന 
     ന്യുക്ളിയര്‍ ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മുലകം ഏത് ?
12   ചാള്‍സ് ഡാര്‍വിന്റെ  പരിണാമസിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുറ്റകാരണമാണെന്ന 
     നിയമം 1925 മുതല്‍   1967  വരെ നില നിന്ന അമേരിക്കന്‍ സംസ്ഥാനം ? 
13   കൃത്രിമ ജീന്‍ നിര്‍മ്മിച്ചതിന് 1978 ല്‍ നോബല്‍ സമ്മാനം 
     നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരനെങ്കിലും 
     അമേരിക്കന്‍ പൌരനായ ശാസ്ത്രജ്ജന്‍ ?
14   മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍ ജലത്തിന്റെ അളവ് എത്ര ശതമാനമാണ് ?
15   ഒരു മനുഷ്യന് എത്ര വാരിയെല്ലുകളുണ്ട് ?
__________________________________________________________________________________________________________________________
1   സോഡിയം കാര്‍ബണെറ്റ്
2   ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി (1774)
3   ലാപ്പിഡറി (Lapidary)
4   സാരിന്‍ (sarin)
5   ഡോ.കെ.എസ്.കൃഷ്ണന്‍
6   ഡോ.എ.പി.ജെ.അബ്ദുള്‍ കലാം 
7   Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation
8   സ്റ്റില്‍
9   റുഡോല്‍ഫ്  ഡീസല്‍
10  21 ശതമാനം
11  തോറിയം
12  ടെന്നസി
13  ഹര്‍ ഗോവിന്ദ് ഖുരാന
14  65%
15  24