2011, മാർച്ച് 2, ബുധനാഴ്‌ച

ചോദ്യം.....ഉത്തരം......4

1     ആസിഡില്‍ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ നിറം എന്താകും ?           
2     യുറെനിയത്തിന്റെ ഏത് അയിരില്‍ നിന്നാണ്‌ മേരിക്യുറി  
       പൊളോണിയവും റേഡിയവും വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ?         
3     ബെന്‍സീന്‍ വാതകത്തിന്റെ തന്മാത്രാഘടകം കണ്ടു പിടിച്ച  
       ജര്‍മന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ?                                        
4    ഓക്സിജന്‌ ആ പേരു നല്‍കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍ ആര്‌ ?       
5    വായുവില്‍ ഏറ്റവും കുടുതല്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാതകം ?        
6    'സിന്തറ്റിക് ഇവല്യുഷന്‍ 'എന്ന ജനതിക സിദ്ധാന്തം       
       അവതരിപ്പിച്ചതാര്‌?                                              
7     മനുഷ്യരക്തത്തില്‍ ഓക്സിജന്‍ വഹിച്ചു കൊണ്ടു പൊകുന്ന
       ഘടകമെതാണ്‌ ?                                                
8     രക്തത്തില്‍  ഹിമോഗ്ലോബിന്‍ കുറയുമ്പോള്‍ ഏത്
       മൂലകത്തിനാണ്‌ കുറവുണ്ടാകുന്നത് ?                          
9    ആദ്യമായി മനുഷ്യ ഹൃദയം മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന
ശാസ്ത്രക്രിയ
       നയിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ഭിഷഗ്വരന്‍ ?                        
10   C.P.Mല്‍ നിന്ന് 1984 ല്‍ ജനുവരി ഒന്നിന്ന് പുറത്താക്കപെട്ട
       K.R.ഗൗരിയമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ മാര്‍ച്ച് 18 ന്‌ രൂപ
       മെടുത്ത രാഷ്ട്രിയ പാര്‍ട്ടി ?                                      
11   ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഗണിതശാസ്ത്രസംജ്ഞകള്‍ സംഭാവന
       ചെയ്ത 'ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ             
        ആദം'എന്നറിയപെടുന്ന വ്യക്തി?                                                           
12   ഭുമധ്യരേഖയുടെ വ്യാസമെത്ര ?                                   
13   സാങ്പോ എന്ന് ടിബറ്റന്‍ പേരുള്ള ഇന്ത്യന്‍ നദി ?             
14   നെല്‍സണ്‍ മണ്ഡേല ജീവപര്യന്തം തടവിനു 
       വിധിക്കപെട്ട വര്‍ഷം ?                                            
15    സി.ഡി.റോം കണ്ടുപിടിച്ച വര്‍ഷം ?                             
____________________________________________________________
____________________________________________________________
1   ചുവപ്പ്
2   പിച്ച് ബ്ലെന്റ്(pitch blend)
3    കെക്യുലെ
4    ലാവോസിയര്‍
5    നൈട്രജന്‍
6   തിയഡോഷ്യസ് ഡോബ്ഷാന്‍സ്കി
7   ഹിമോഗ്ലോബിന്‍ 
8   ഇരുമ്പ്
9   ക്രിസ്റ്റന്‍ ബര്‍ണാഡ്
10  ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സമതി(J.S.S)
11  ജെ.ജെ.സില്‍വെസ്റ്റര്‍
12  12,756  കി.മി.
13  ബ്രഹ്മപുത്ര 
14  1964
15  1983

1 അഭിപ്രായം: