2011, മാർച്ച് 16, ബുധനാഴ്‌ച

ചോദ്യം.....ഉത്തരം......5

                                   

1     നോബല്‍ സമ്മാനം നേടിയ ശാസ്ത്രജ്ഞ മേരിക്യൂറി                                    
         തന്റെ മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ പേര്‌ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്
        ഏത് മൂലകത്തിനാണ്‌ ?    
2       ലവണം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂലകങ്ങള്‍ക്ക് 
         നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്‌ ?                                                                                   
3       ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്റോണിക് കണക്ക്കൂട്ടല്‍ യന്ത്രം
         നിര്‍മ്മിച്ചയാള്‍ ?         
4       സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്തു നില്‍ക്കുന്ന ഗ്രഹം ഏത് ?                                    
5      ഹൈഡ്രജനെ കൂടതെ സൂര്യനിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകം ?                               
6       ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീ ദ്വീപ് ബ്രഹ്മപുത്ര
         നദിയിലാണ്‌.ഈ ദ്വീപിന്റെ പേരെന്ത് ?                                                  
7       തമിഴ്നാട്ടിലെ മധുര നഗരം ഏത് നദിയുടെ കരയിലാണ്‌ ?                                
8       കരിബീയന്‍  കടലിലുള്ള 1200-ഓളം                                              
         വരുന്ന ദ്വീപുകള്‍ക്ക് പൊതുവായി പറയുന്നപേര്‌?  
9       സമരാത്രദിനങ്ങള്‍ ഏവ?                                                                                        
10     കടല്‍ വെള്ളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും 
         സാധാരണമായ ലവണം?                                                       
11     താപനില 8 സെല്‍ഷ്യസില്‍ നിന്ന് ഉയരാതെ
         സ്ഥിരമായി തണുത്തുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭൂഭാഗം ?                 
12     ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മകഥയുടെ പേരെന്ത് ?                           
13     കേന്ദ്രഗവര്‍മെന്റിന്‌ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വരുമാനം
         ലഭിക്കുന്നത് ഏത് നികുതിയില്‍ നിന്ന് ?                                 
14     കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെ ആദ്യ വനിതാമന്ത്രി ?                        
15    സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ജനിച്ചതെവിടെ ?                              
_________________________________________________________
________________________________________________________

1       പൊളോണിയം
2       ഹാലജനുകള്‍   
3       ജോണ്‍ അറ്റനസോഫ് (johnvatanasoff)  
4       ബുധന്‍
5       ഹീലിയം 
6       മജുലി (majuli)
7        വൈഗ 
8       വെസ്റ്റ് ഇന്‍ഡീസ്
9       മാര്‍ച്ച്21    
10     സോഡിയംക്ലോറൈഡ്(ഉപ്പ്)
11     പെര്‍മ ഫ്രോസ്റ്റ്( perma frost)     
12     മീന്‍ കാംഫ്   
13    എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി
14    രാജകുമാരി അമൃത്കൗര്‍
15    കട്ടക്ക്(ബംഗാള്‍)    
  
 


2 അഭിപ്രായങ്ങൾ: